Idjit

  • IDjit
  • Pumpbricka – Idjit

En ”Imperial Stout” med potens. Svart som natten och stark som synden, framkallar den kraftiga känslor och värmer hjärtan. Kan med fördel användas för att bota kallt sinnelag. Öltypen har ”testats kliniskt” i Ryssland sedan Katarina den Storas tid.

9,5 vol%

 

Systembolaget